PilchowiceSport i rekreacja

Pilchowice: Przypominamy o utrudnieniach w ruchu

Pilchowice:
Przypominamy o utrudnieniach w ruchu 🏃‍♀🏃🏃‍♂

27 maja 2023 r. na terenie Parku Damrota, ulicy Trześniówka, ulicy Spokojnej oraz Drodze Transportu Rolnego (przedłużenie ulic: Trześniówka i Spokojna) odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa pn. 🏃‍♀🏃🏃‍♂

XII BIEG IM.KS. KONSTANTEGO DAMROTA.

    W związku z powyższym nastąpi zmiana obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach bezpośrednio przylegających do trasy biegu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i ruchu pieszego podczas jego trwania.
Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie trasy biegu oraz przy trasie biegu o niepozostawianie zaparkowanych pojazdów w ciągu ww dróg. BIEG ulicą Trześniówka oraz drogą leśną stanowiącą przedłużenie tej ulicy, a także ul. Spokojnej i Drodze Transportu Rolnego odbędzie się w godzinach od 1⃣0⃣,0⃣0⃣do 1⃣1⃣,3⃣0⃣.
Info: Gmina Pilchowice