Pilchowice: Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 921…

0
261

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 921 okiem wójta Macieja Gogulli, Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka, Bartłomieja Kowalskiego – radnego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Zbigniewa Tabor – dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Droga wojewódzka 921 – po przebudowie – oficjalnie otwarta.

14.921.258,20 zł – tyle wyniosła wartość zadania, na które złożyła się przebudowa ponad 2.2 km odcinka od skrzyżowania z ul. Rybnicką do ul. Bierawka. Zmieniono podbudowę drogi, powstały zatoki dla autobusów, oświetlone przejścia dla pieszych, zjazdy do posesji oraz chodniki. Wykonano także odwodnienie drogi, w tym kanalizację deszczową.

Wkład Gminy Pilchowice wyniósł 489.540,00 zł i został wydatkowany na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana była przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a finansowanie zapewnił Śląskie. Pozytywna energia.

info: gmina pilchowice