Pilchowice: OZE dla Mieszkańców – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

0
392

7 006 340,00 zł na poprawę powietrza w gminie Pilchowice

Od 4 stycznia 2023 r. można zgłaszać swój udział w projekcie grantowym „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

Wysokość grantu (dotacji) zależna jest od rodzaju instalacji OZE wynosi:

instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – do 12 000,00 zł;

instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 9 000,00 zł;

pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 30 000,00 zł;

pompa powietrzna do c.w.u. – do 7 000,00 zł;

kocioł na biomasę – do 13 000,00 zł.

info: pilchowice.pl