NewsyPilchowice

Pilchowice: Oferta zagospodarowania nowego Ośrodka Zdrowia…

Wójt gminy Pilchowice zaprasza

zainteresowane podmioty do wstępnych rozmów dotyczących zagospodarowania nieruchomości

NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W PILCHOWICACH

przeznaczonego na prowadzenie działalności leczniczej w ramach NFZ oraz działalności komercyjnej.

Na wstępne zgłoszenie, którego druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, pok. nr 5
oraz na stronie internetowej www.pilchowice.pl (obok)
oczekujemy do 10 marca 2023 r.

Nowy Ośrodek Zdrowia | Gmina Pilchowice

Opis nieruchomości

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

Ośrodek Zdrowia w Pilchowicach położony przy ulicy Strażaków 5 na  nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej  oznaczonych numerami geodezyjnymi: nr 589/78, nr 593/57, nr 861/79, o łącznej powierzchni: 5530 m2. Budynek Ośrodka Zdrowia jest obecnie w budowie. Przewidywany termin zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku to 28.04.2023 r.

Mapa z oznaczonym terenem znajduje się w odrębnym załączniku do niniejszego opisu.

Dla ww. nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste:

 • * dla dz. nr 589/78 – KW Nr GL1G/00005690/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
 • * dla dz. nr 593/57 – KW Nr GL1G/00029279/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
 • * dla dz. nr 861/79 – KW Nr GL1G/00028628/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Podstawowe dane techniczne budynku:

Zgodnie z dokumentacją projektową budynek ośrodka zdrowia to budynek murowany pokryty blachodachówką o powierzchni użytkowej 717,20 m2.

Charakterystyczne dane budynku:

 • * powierzchnia zabudowy: 842,52 m2,
 • * kubatura ogrzewana: 3218,43 m3,
 • * kubatura nieogrzewana: 1 517,27 m3,
 • * kubatura całkowita: 4735,70 m3,
 • * liczba kondygnacji: 1 – parter.

Lokale znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia mogą być wykorzystywane jedynie na działalność leczniczą, w ramach której będą prowadzone między innymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzierżawca ma prawo podnajmu lub dzierżawy lokali wewnątrz budynku wyłącznie w przypadku gdy dotyczy to usług z zakresu ochrony zdrowia.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne:

 • * instalację centralnego ogrzewania zasilaną kotłem gazowym,
 • * instalację ciepła technologicznego,
 • * instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 • * instalację klimatyzacji,
 • * instalację gazową,
 • * instalację wody: zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
 • * instalację hydrantową,
 • * instalację kanalizacji sanitarnej,
 • * instalacje elektryczne.

Wykaz pomieszczeń Ośrodka Zdrowia Pilchowice:

 1. 1. Wózkownia – przedsionek – 7,4 m2,
 2. 2. Poczekalnia – 30 m2,
 3. 3. Gab. lekarski dzieci – 15,3 m2,
 4. 4. Gab. diagn. zabieg. po. szczepień – 15,3 m2,
 5. 5. Sanitariat – 1,5 m2,
 6. 6. Sanitariat – 2,4 m2,
 7. 7. Gab. diagn. zabieg. internista – 15,3 m2,
 8. 8. Gab. diagn. zabieg. internista – 18,1 m2,
 9. 9.  Gab. diagn. kardiolog – 15,3 m2,
 10. 10 .Gab. zabieg. kardiolog – 18,2 m2,
 11. 11. Gab. lekarski stomatolog – 20,3 m2,
 12. 12. Pom. odpadów medycznych – 7,7 m2,
 13. 13. Gab. ginekologiczny – 20,8 m2,
 14. 14. Kab. higieny – 10,6 m2,
 15. 15. Gab. zabieg. okulista – 15,3 m2,
 16. 16. Gab. lekarski okulista – 18,4 m2,
 17. 17. Gab. lekarski chirurg – 15,3 m2,
 18. 18. Gab. diagn. zabieg. chirurg – 18,4 m2,
 19. 19. Pokój rehabilitanta – 15,3 2,
 20. 20. Pokój elektroterapii – 20,7 m2,
 21. 21. Szatnia – 11,7 m2,
 22. 22. Łazienka – 6,1 m2,
 23. 23. Sala kinezyterapii – 51,1 m2,
 24. 24. Pokój masażu – 10,8 m2,
 25. 25. Kotłownia – 17,8 m2,
 26. 26. Serwerownia – 7,2 m2,
 27. 27. Przedsionek – 16,5 m2,
 28. 28. Rejestracja – 8,6 m2,
 29. 29. Komunikacja – 46,9 m2,
 30. 30. Komunikacja – 54,3 m2,
 31. 31. Rejestracja – 30,0 m2,
 32. 32. Magazyn medyczny – 5,4 m2,
 33. 33. Pom. Socjalne – 14,2 m2,
 34. 34. Szatnia personelu – 11,5 m2,
 35. 35. Wentylatornia – 16,8 m2,
 36. 36. Sanitariat – 2,1 m2,
 37. 37. Sanitariat – 2,0 m2,
 38. 38. Sanitariat – 3,4 m2,
 39. 39. Sanitariat – 3,4 m2,
 40. 40. Sanitariat – 3,4 m2,
 41. 41. Sanitariat – 4,6 m2,
 42. 42. Sanitariat – 3,4 m2,
 43. 43. Sanitariat – 4,6 m2,
 44. 44. Pom. sprzątaczki – 5,5 m2,
 45. 45. Magazyn sprzętu – 6,3m2,
 46. 46. Gab. położnej – 12,5 m2,
 47. 47. Poczekalnia z rejestracją – 50,7 m2.

Razem parter – 717,20 m2.

Ogółem powierzchnia użytkowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia 717,20 m2.

Rzut parteru budynku znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego opisu.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na nieruchomościach przewidzianych do dzierżawy znajdować się będą również :

 • * parking – 10 stanowisk,
 • * osadnik ściekowy bezodpływowy,
 • * placyk na pojemniki śmietnikowe (nawierzchnia kostka brukowa betonowa),
 • * plac manewrowy p.poż 20 x 20 m,
 • * hydrant przeciwpożarowy zewnętrzny.

Na terenie przyległym (nie objętym przedmiotem dzierżawy) znajduje się istniejący parking – 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Projekt zagospodarowania terenu znajduje się w załączniku do niniejszego opisu.

Przedmiotowy obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiot dzierżawy zlokalizowany jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren jednostki osadniczej Pilchowice – etap I, zatwierdzony uchwałą Nr LIII/405/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. /Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 5242 z dnia 29 sierpnia 2018 roku/.

Zgodnie z ww. uchwałą nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy znajdują się w terenach zabudowy usług publicznych – symbol planu 6 UP oraz w niewielkim fragmencie w terenach dróg publicznych klasy „dojazdowa” – symbol planu 25 KDD (fragment działki nr 593/57).

Załączniki

 1. 1. mapa,
 2. 2. projekt zagospodarowania terenu,
 3. 3. rzut parteru (lokalizacja pomieszczeń).

Nowy ośrodek zdrowia w Pilchowicach

Z myślą o komforcie pacjentów i szerokim dostępie do świadczeń medycznych (zarówno tych refundowanych przez NFZ jak i komercyjnych) w gminie powstaje nowy ośrodek zdrowia. Dlaczego będzie to wyjątkowa placówka na medycznej mapie regionu?

 Odpowiedzi jest kilka: jasne, przestronne wnętrza i równie jasna, konkretna komunikacja z pacjentami: czego mogą oczekiwać, jak możemy im pomóc i jak najlepiej zatroszczyć się o własne zdrowie – zapewnia Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice.

Budynek o powierzchni 842.5 m2 kompleksowo przygotowany do przyjęcia dużej liczby pacjentów każdego dnia powinien służyć mieszkańcom już w bieżącym roku. – Będzie tam miejsce zarówno na podstawowe świadczenia w ramach NFZ jak i na usługi komercyjne. Zainteresowanych lekarzy i podmioty medyczne zapraszamy do współpracy. Stwórzmy razem miejsce maksymalnie przyjazne dla pacjentów – podkreśla włodarz gminy.

– Uważam, że w nowym ośrodku zdrowia powinna znaleźć się też specjalna przestrzeń na działania profilaktyczne i promocję aktywności społecznej w zakresie edukacji zdrowotnej. Wszystko po to, by ten nowoczesny obiekt naprawdę tętnił życiem – podsumowuje Maciej Gogulla.