Pilchowice: Do 3.000 zł – dotacja na zbieranie deszczówki

0
287
Można składać wnioski:
  • od 15 czerwca do 13 lipca 2022 r.
  • wysokość dotacji: do 50 % kosztów kwalifikowanych, max. 3.000 zł
  • termin realizacji – rok 2022

WÓJT GMINY PILCHOWICE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE DO INWESTYCJI, KTÓREJ EFEKTEM JEST GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH (DO ZAKUPU I MONTAŻU ZBIORNIKÓW NA WODĘ DESZCZOWĄ)

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2022 r.
 
Dodatkowych informacji udzieli Referat Ochrony Środowiska
tel. 32 332 71 57
info: pilchowice.pl