Pozwolę sobie skomentować.

Miałem tą przyjemność budować pozycję tego zespołu w latach 1976-79 a potem jako absolwent w latach 1980-81. To był czas śpiewu z Sonią Henel, Sommer, Ewą Wilczyńską Gienkiem Faraną, Stefanem Wolnym i Bogdanem Witkiem i ,,Laczą” Czarkowskim .

Przypomnę co niektórym, że to nie tylko był chór. Prócz tego był zespół bitowy a w nim Iwona Lewandowska dziś (Knop) Ewa Snitko dziś(Depta), Stefan Procek z Przyszowic oraz Damian Dymek z Wilczy i Janusz Sacha , który w tej chwili pracuje i mieszka w DE.

 Dodatkiem w którym graliśmy był zespół kameralny z koleżanką Lukas Wioletta i kolegą Tadeuszem Witkiem. Pan prof. Pogocki Jerzy trenował nas na potęgę.

Czas na dygresję………  z kolegą Ziemowitem Zakrzewskim byłem solistą w jedynej solowej pieśni naszego chóru.

Zbyszek Gałkowski

 

foto: Agnieszka Łyko