OSP Przyszowice: Zaalarmowani do otwarcia mieszkania…

0
191

O godz. 15.00 zostaliśmy zaalarmowani do otwarcia mieszkania w Przyszowicach.

Z przekazanych informacji wynikało, że w mieszkaniu znajduje się mężczyzna, jednak nie ma z nim kontaktu. Na podstawie dodatkowego wywiadu oraz rozpoznania, podjęta została decyzja o bezzwłocznym, siłowym otwarciu mieszkania.

Nasze działania polegały ponadto na udzielaniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W działaniach udział wzięły:

-Policja

– OSP Przyszowice

-JRG Gliwice

-ZRM

info: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowicach