OSP Przyszowice: Szkolimy młodzież

0
768

Wiedza to przyszłość, więc na dzisiejszej zbiórce drużyny młodzieżowej zastanawialiśmy się nad procesem spalania.

Omówiliśmy trójkąt spalania, wpływ stężenia tlenu na prędkość spalania, spalanie ciał stałych (pochodzenia organicznego) łącznie z pirolizą, cieczy palnych (zademonstrowaliśmy różnicę w lotności oleju napędowego i benzyny) oraz spalanie gazu jakim jest butan. To był tylko krótki wstęp.

Jeszcze wiele zastanawiających zjawisk związanych ze spalaniem zostało na kolejne zbiórki.

#cfbt.pl