W dniu dzisiejszym, ( tj. 09.05.2018 r. ) około godziny 18:36 – Nasza jednostka została zadysponowana do zdarzenia polegającego na zlokalizowaniu uchodzącego gazu z gazociągu w miejscowości Leszczyny, przy Ul. Dworcowej.

Działania Naszego zastępu ( GBA 2,5/16 – Star 244 4×4, 589[s]45 ) – Polegały na sprawdzeniu terenu rozdzielni gazowej oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

W wyżej wymienionych działaniach brał udział również zastęp z JRG Rybnik oraz Pogotowie Gazowe.

Info: OSP Leszczyny