Dzisiaj, tj. 17.06.20 r. ok. godziny 17:44  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gierałtowic,  została poinformowana o zalanych posesjach przy ulicach: M. Konopnickiej i Wodnej, Topolowej i Korfantego, Ofiar Obozów Hitlerowskich i Obrońców Granicy w Gierałtowicach. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udrożnieniu przepustów przez które przepływa woda. W działaniach wykorzystaliśmy środki ochrony indywidualnej, słupki ostrzegawcze oraz inny sprzęt burzący.

Działania zakończyliśmy po ok. 120 minutach. – informują druhowie.

SiS:
GBA Star: OSP Gierałtowice
GLBMRt Iveco: OSP Gierałtowice
SLOp Land Rover: KM PSP Gliwice

Info: OSP Gierałtowice