01.02.2020 r. o godzinie 16:00 w sali sesyjnej UG Gierałtowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Gierałtowicach za rok 2019.

Po przywitaniu znamienitych gości przybyłych na nasze zebranie a byli to:
– Były Wójt Gminy Gierałtowice Sz. P. Joachim Bargiel
– Dyrektor GOK Gierałtowice Sz. P. Piotr Rychlewski
– Prezes kółka rolniczego Gierałtowice Sz.P. Andrzej Czapelka
– Sołtys sołectwa Gierałtowice Sz. P. Gerda Czapelka
– Dyrektor ZSP Gierałtowice Sz. P. Urszula Cieślik
Przedstawiciel Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
– Sz. P. Krzysztof Sierantowicz
– Sekretarz zarządu Gminnego ZOSP RP Sz. P. Urszula Zając
– Ks. Marek Sówka – proboszcz parafii pw. M. B.Szkaplerznej w Gierałtowicach
A także strażacy seniorzy,
Sz. P. Józef Spyra
Sz. P. Alfons Grychtoł
Sz. P. Józef Grychtoł

Po oficjalnym otwarciu zebrania, przyjęciu kolędy na teren remizy i przywitaniu przybyłych gości rozpoczęliśmy obrady, Zebranie zaczęliśmy od wyboru Przewodniczącego Zebrania którym tradycyjnie i jednogłośnie został Prezes OSP Alfred Kubicki który następnie przedstawił porządek zebrania.
Następnie głos zabrał naczelnik OSP Damian Slany który podsumował działalność naszej jednostki na multimedialnej prezentacji, podziękował przybyłym gościom za owocną współpracę, małżonkom Druhów za przygotowanie posiłku dla całego walnego zebrania oraz sponsorom naszej OSP którzy przekazali środki na rozwój i działalność OSP w Gierałtowicach, kolejno swoje sprawozdania odczytali Skarbnik OSP Ryszard Ciupka – Sprawozdanie Finansowe, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Pitsz która podsumowała działalność OSP i wykonanie zadań na rok 2019 w stopniu dobrym, oraz kolejno komisje: skrutacyjna, uchwał i wniosków, mandatowa.

Po zakończeniu wyborów wolny głos zabrał były Wójt Gminy Gierałtowice Sz.P. Joachim Bargiel,
Sołtys Sołectwa Gierałtowice Sz.P. Gerda Czapelka,
Prezes Kółka Rolniczego Gierałtowice Sz.P. Andrzej Czapelka.
Dyrektor GOK Gierałtowice Sz.P. Piotr Rychlewski, Przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego Sz.P Krzysztof Sierantowicz – który zaprezentował nam „nowinki technologiczne” instalowane na terenie gminy Gierałtowice (m. in, stacje meteo).

Po wyczerpaniu dyskusji i wolnych wniosków Przewodniczący zebrania zamknął obrady. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie!

info: osp gierałtowice