21.05.20 r. ok. godziny 21:00 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gierałtowic, została poinformowana o uwięzionym, dzikim zwierzęciu na terenie jednej z posesji w Gierałtowicach przy ui. Ks. Roboty.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, bezpiecznym wydobyciu zwierzęcia (jelenia) z bramy w której utknął oraz wspomaganiu w działaniach PSP. W działaniach wykorzystaliśmy środki ochrony indywidualnej i podręczny sprzęt burzący.

Po wydobyciu Jelenia został on wypuszczony w swoje naturalne środowisko bez odniesionych obrażeń 🙂

Działania zakończyliśmy po ok. 50 minutach.

SiS:
GBA Star: OSP Gierałtowice
GBA Renault: JRG3 Knurów