🚨Interwencja🚨

Dziś, tj. 26.10.19 r. ok. godziny 11:25 po powrocie z poprzedniego zdarzenia nasza jednostka została po raz kolejny poinformowana o gnieździe owadów błonkoskrzydłych gnieżdżących się w okalenicy dachu budynku mieszkalnego na terenie jednej z posesji w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty.

Działania OSP polegały na likwidacji gniazda owadów. W działaniach wykorzystaliśmy środki ochrony indywidualnej, podręczny sprzęt burzący, drabinę D10W, zabezpieczenia indywidualne oraz środki owadobójcze.

Działania zakończyliśmy po ok. 40 minutach.
SIS:
GBA Star: OSP Gierałtowice

Info: OSP Gierałtowice