InformacjeOrnontowice

Ornontowice: Wnioski o przyznanie nagród sportowych

Informujemy, że do dnia 30 listopada br. zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/393/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, można składać wnioski o przyznanie nagród sportowych.

Info: ornontowice.pl