InformacjeOrnontowice

Ornontowice: Ważna informacja dotycząca opłaty za odpady!

Wójt Gminy Ornontowice przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty 2022 roku nie uległa zmianie, a opłatę wnosi się do 20 dnia danego miesiąca.

info: ornontowice.pl