InformacjeOrnontowiceRegion

Ornontowice: Staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 – 2029”

Pięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, kształcących się w zawodzie – technik ekonomista, odbyło w Urzędzie Gminy Ornontowice miesięczne staże uczniowskie realizowane w ramach projektu „Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 – 2029”.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mikołowskim, poprzez realizację staży uczniowskich dla 976 uczennic i uczniów techników oraz branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, w latach 2024 – 2029.

Info: UM Ornontowice