Wójt Gminy Ornontowice przypomina o zapłacie III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz o zapłacie II raty podatku od środków transportowych. Termin płatności upływa 15 września 2020 r.

Info: ornontowice.pl