Ornontowice: Podsumowanie projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka”…

0
116

Projekt: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! Podsumowanie Projektu

W październiku 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY”. Organizatorem Projektu jest Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. Patronat nad Projektem objęli Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego. Partnerami Projektu są: NSZZ „Solidarność” Regiony Śląsko-Dąbrowski, Częstochowski, Podbeskidzia, IPN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie „Dumni z Polski”. Szkolnym koordynatorem projektu została Kornelia Osińska-Kurpas.

Na terenie szkoły zamieszczone zostały plakaty informujące o przystąpieniu szkoły do realizacji Projektu.

W dniach 19 – 26 października 2021 r. uczniowie klas VII i VIII obejrzeli film dokumentalny „Nie zabierajcie mamy”. Celem filmu jest przedstawienie nieodpowiedniej do tej pory historii działaczek :Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r. – 22 lipca 1983 r.). Film zawiera materiał edukacyjny dotyczący funkcjonowania systemu totalitarnego. Bazując na relacjach ofiar poddajemy analizie metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym. Jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

W ramach realizacji Projektu nauczyciele historii uczestniczyli w konferencjach „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” oraz „Znane i nieznane – o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Częstochowskiego”.

Nauczyciele historii Hanna Potyka, Kornelia Osińska-Kurpas przeprowadzili w klasach VII i VIII lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez IPN, poruszających zagadnienia stanu wojennego (temat: Realia stanu wojennego).

W sali nr 4 zorganizowany został kącik patriotyczno-historyczny: 40 lat po stanie wojennym. Wyeksponowane zostały rodzinne pamiątki uczniów pochodzące z lat 1981-1983.

Uczniowie starszych klas przygotowali również prace do Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”, realizowanego w ramach Projektu.

W sali 32 zaprezentowana została wystawa „Stan wojenny” przygotowana na podstawie materiałów IPN.

oprac. Kornelia Osińska-Kurpas

info: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here