Wójt Gminy Ornontowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnym numerem: 3144/170 – Ornontowice, ul. Sosnowa.

Szczegóły w załączniku: ogloszenie

Info: ornontowice.pl