11 maja b.r. Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka wystosował do Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. pismo ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego.

Natomiast dnia 17 czerwca br. do Urzędy Gminy Ornontowice wpłynęła odpowiedź z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się dokumentem:

Info: ornontowice.pl