Przypominamy osobom wykorzystującym azbest o obowiązku złożenia Wójtowi Gminy do dnia 31 stycznia br. „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Druk informacji wraz z ulotką informującą o szkodliwości azbestu rozniesiony został przez pracowników Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w miesiącu grudniu 2018 r. do wszystkich użytkowników nieruchomości, na których zinwentaryzowano azbest.

Info: ornontowice.pl