Ornontowice: Modernizacja dróg gminnych…

0
138

Gmina Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż trwają prace związane z modernizacją dróg w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Gminie Ornontowice.

Prace prowadzone są na następujących odcinkach: ul. Kolejowa, ul. Pośrednia, ul. Solarnia, ul. Leśna.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

🔽🔽🔽