W dniu 22 września 2017r. zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badania zostaną przeprowadzone w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26 A w godz. od 9.00 – 17.00

info: Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach