KnurówNewsy

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej

Począwszy od 20 maja do  26 maja odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy wielorodzinnej.
komart

Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wymienionej w harmonogramie, o wystawienie wymienionych odpadów w obrębie placyków gospodarczych oraz przed posesję w przypadku kamienic. Wystawione rzeczy nie mogą jednak tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalnego funkcjonowania ciągów komunikacyjnych, jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.

Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady podlegające segregacji.

WSZYSTKIE ODPADY ZOSTANĄ ZEBRANE PRZEZ  PP-H-U KOMART SP. Z O.O. A NASTĘPNIE PODDANE ODZYSKOWI LUB  UNIESZKODLIWIENIU.

HARMONOGRAM

ODBIÓRU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,

WIELKICH GABARYTÓW ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Rejon

RODZAJ ODPADU

ZSEiE

GABARYTY

NIEBEZPIECZNE

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów

do ul. 26 Stycznia w tym:

Ułanów, Sikorskiego, Ziętka, Szpitalna

Os. Wojska Polskiego I

Os. Wojska Polskiego II

TBS

Rejon III i IV kolonia + zabudowa wielorodzinna ul. Koziełka, Sienkiewicza, Wolności, Dworcowa, Pocztowa, Spółdzielcza

20 maja

25 maja

20 maja

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów do ul. Niepodległości w tym:

ul. 1 Maja 2,6 i TBS 1 Maja,

ul. Szpitalna 20, 22,

ul. Wilsona 22, 45, 96

ul. Niepodległości 10, 26

 

20 maja

 

 

 

25 maja

 

 

 

20 maja

Zabudowa wielorodzinna ul.:

Michalskiego, Powstańców Śl., Zwycięstwa

Oś. Szczygłowice

26 maja

20 maja