GierałtowiceNewsyRegion

Oczyszczalnia i kanalizacja na miarę XXI wieku

Zakończyła się ogromna inwestycja w gminie Gierałtowice – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Trwała wiele lat, kosztowała ponad 107 mln zł, ale dała potężny efekt ekologiczny.

Inwestycję podsumowano 9 marca na uroczystym otwarciu oczyszczalni zlokalizowanej w Przyszowicach. Było to równocześnie zakończenie Projektu pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”, realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt o łącznej wartości 107 400 035 zł, zainicjowany podpisaniem umowy o dofinansowanie 16 grudnia 2009 r., realizowany był w latach 2010-2015 r. Dzięki niemu na terenie sołectw Gierałtowice, Chudów, Przyszowice i Paniówki powstało 88,87 km kanalizacji sanitarnej, 28 sieciowych przepompowni ścieków, tłocznia oraz centralna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach o wydajności 2150 m³/d. Następnie w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu doposażony został dział obsługujący powstałą infrastrukturę oraz sama oczyszczalnia ścieków.

– Śmiało można powiedzieć, że budowy na taką skalę jeszcze w naszej gminie nie było – mówił wójt Joachim Bargiel podczas uroczystości.

Do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało już ponad 10 tys. mieszkańców, a niepotrzebne zbiorniki na nieczystości pozostałe na posesjach najczęściej wykorzystywane są obecnie do gromadzenia deszczowej wody opadowej.

– Stopniowo poprawia się jakość wody płynącej w naturalnych ciekach, a także w rowach melioracyjnych – informuje Agnieszka Nowak z Urzędu Gminy w Gierałtowicach. – Zniknął też nieprzyjemny zapach, jaki wydzielały one, zwłaszcza wieczorami.

Warto też dodać, że zdecydowaną większość kolektorów kanalizacyjnych wybudowano w ciągu dróg publicznych, co w konsekwencji spowodowało ich odnowienie w ramach odtworzeń nawierzchni. Ten etap budowy kanalizacji sanitarnej – prowadzonej w pasach drogowych, był szczególnie ciężki, gdyż wiązał się z licznymi utrudnieniami dla mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. Na terenie gminy znajduje się wiele wąskich dróg, a nawet ślepych uliczek, gdzie budowa kanalizacji była wyjątkowo trudna technicznie ze względu na uwarunkowania terenowe. Ostatecznie jednak nawierzchnie zostały odtworzone, a mieszkańcy zyskali na tym nie tylko dostęp do nowej sieci, ale również uległ poprawie stan samych nawierzchni.

Tę inwestycję planowano w gminie od lat. Prace projektowe rozpoczęły się w latach 2002-2005 i trwały do 2007 r. Wówczas też powołano zakład budżetowy, który pilotował przedsięwzięcie (Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice, przekształcony następnie w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.). Ważną chwilą było uznanie przez wojewodę gminy Gierałtowice za aglomerację ściekową, co dało jej zielone światło do starania się o środki unijne. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ruszyły prace, które szczęśliwie zakończyły się w ub. roku.

Podczas uroczystości w Przyszowicach symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Bartosz Wydra – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach, Joachim Bargiel – wójt Gminy Gierałtowice, Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Waldemar Dombek – starosta gliwicki.

 

info: starostwo.gliwice.pl

 

1821 1838 1837 1836 1835 1833 1832 1831 1829 1828 1826 1824 1823