KnurówNewsy

O G Ł O S Z E N I A PROGRAMU RODZINA 500 +

Godziny urzędowania:               Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek: 7.30 – 15.30                11.00 – 15.00
Wtorek:       7.30 – 15.30                   11.00 – 15.00
Środa:        7.30 – 17.30                      11.00 – 16.30
Czwartek:     7.30 – 15.30                 11.00 – 15.00
Piątek:       7.30 – 13.30                    10.00 – 12.30
Druki 500 plus  – knurowskiego MOPS`u
500plus_załacznik1 – Wniosek wypełnia każdy wnioskujący pkt 1. W części 1 dane wnioskodawcy wnioskująca strona wnosi o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze(jedyne) i kolejne dzieci uprawnone wypełnia część A i B wniosku osoby wnioskuje o 500+ na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód wypełnia tylko cześć B.500plus_załacznik2oraz 500plus_załącznik3 – Wniosek wypełnia każda pełnoletnia osoba wskazująca strukturę rodziny. Wyżej wymienione załączniki dotyczą wyłącznie ubiegania się o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko ze względu na kryterium dochodowe.

lub złożyć w formie elektronicznej klikając na  E-WNIOSKI

oraz tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.


21.03.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż wniosek o świadczenie wychowawcze można już pobrać w tut. Ośrodku
od czwartku 24 marca 2016 r. w godzinach urzędowania

Wiecej informacji o można znaleść klikając na stronie o PROGRAMIE 500+

15.03.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż będzie realizatorem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program 500+.
Na terenie miasta wnioski o świadczenia wychowawcze będę przyjmowane
w 3 punktach

1.Dla osób ubiegających się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko uprawnione (dzieci  do 18 roku życia)  czyli bez  względu na dochód punkt przy ul. 1 maja 45
w Ośrodku Wsparcia oraz w Knurowie -Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 pok. 130 (delegatura MOPS)
2. Dla osób ubiegających się o świadczenia na pierwsze(jedyne) i kolejne dzieci z kryterium dochodowym tj. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 800,00 zł. a jeżeli członkiem rodziny jest  dziecko niepełnosprawne  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1.200,00 zł.
Wnioski przyjmowane będą również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2

Godziny otwarcia :
Poniedziałek        7.30 – 15.30
Wtorek                7.30 – 15.30
Środa                  7.30 – 17.30
Czwartek             7.30 – 15.30
Piątek                  7.30 – 13.30

Termin przyjmowania wniosków  od 1 kwietnia 2016 r.
Ponadto informujemy, iż 1 kwietnia  (piątek)wnioski będą przyjmowane wyjątkowo
w godzinach od 7.30  do 15.30 w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1 Maja 45 i przy ul. Staszica 1 pok.130, natomiast MOPS w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2
od 7.30 do 17.30

W sobotę 2 kwietnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 będą wyłącznie obsługiwani klienci programu 500+ w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy czyli
od 01 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.
Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych
w terminie od 1 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. z prawidłowo wypełnionymi dokumentami nastąpi do końca czerwca 2016 r.

 

 

Druk wniosku 500+ w formacie edytowalnym można pobrać tu: DRUK500plus.docx
oraz w  wersji PDF można pobrać klikając na podany odnośnik: DRUK500plus.pdf

 

 

 

info: http://mops_knurow.republika.pl/