KnurówNewsy

Nietypowe przypadki w prawie pracy , umowy terminowe w 2016 r

Termin i miejsce: 13 kwietnia 2016 r. godz. 9:00-14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38a
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 kwietnia 2016 r.
Koszt: 310 zł netto (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, catering)

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 31 marca 2016 r. – 290 zł

Szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik, rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, starszy inspektor pracy – specjalista z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń. Koordynator w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach tematów: Czas Pracy, Funkcjonowanie Ustawy Antykryzysowej, kontrole Urzędów Skarbowych, Czas pracy w Centrach Zarządzania Kryzysowego, Przestrzeganie przepisów o wynagrodzeniach w bankach. Autorka ponad stu artykułów prasowych i porad prawnych drukowanych w „Inspektorze pracy”, „Dzienniku Zachodnim” oraz w Tygodniku Nowiny w Rybniku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle Główny Instytut Górnictwa oraz Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doświadczony trener i wykładowca – zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych.

Program szkolenia:

1. Badania lekarskie pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych.
2. Praca i zwolnienie lekarskie w jednym dniu pracy pracownika.
3. Kontrola nieobecności w pracy z powodu choroby.
4. Postępowanie z pracownikiem – skierowanie na badania okresowe, gdy nie upłynął termin ich ważności.
5. Przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika.
6. Obniżenie wynagrodzenia za wyjścia „na papierosa”.
7. Udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po długotrwałej chorobie.
8. Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika.
9. Zwolnienie dyscyplinarne, jeżeli pracownik nie odbiera korespondencji.
10. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami na gruncie prawa pracy, prawa karnego i prawa cywilnego.
11. Umowy terminowe według zasad obowiązujących od 22.02.2016 r.
12. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zasada 33 i 3.
13. Zawarcie umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami.
14. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony.
15. Nowe obowiązki informacyjne względem PIP.
16. Nowy czyn zabroniony w katalogu wykroczeń Kodeksu Pracy.
17. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
18. Stanowisko MPIPS z 7 października 2015 r. w sprawie liczenia 33 miesięcy umów terminowych po nowelizacji Kodeksu Pracy.
19. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po zmianach przepisów.
20. Stanowisko MPIPS z 7 października 2015 r. w sprawie liczenia 33 miesięcy umów terminowych po nowelizacji kodeksu pracy.
21. Stanowisko MPIPS Biuro Promocji Mediów z 5 listopada 2015 r. w sprawie limitów umów terminowych.
22. Stanowisko MRPIPS Biuro Promocji I Mediów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie sankcji za nieuzupełnienie treści umowy o okoliczności uzasadniające niestosowanie limitów zatrudnienia terminowego.
23. Stanowisko MPIPS z 19 sierpnia 2015 r. w sprawie liczenia terminów upływu okresów wypowiedzenia.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

fundacja_knurow