Niepełnosprawni za darmo na basen !

0
498

Urząd Gminy w Gierałtowicach informuje, że w ramach projektu p.n.

Lepsze zdrowie dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Gierałtowice poprzez nieodpłatne udostępnienie pływalni, z pominięciem otwartego konkursu ofert”

osoby niepełnosprawne (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie (jeżeli niepełnosprawność osoby wymaga asysty osoby zdrowej), mogą korzystać z pływalni nieodpłatnie. Projekt trwa do dnia 31.12.2015 r. lub wyczerpania kwoty przyznanej dotacji. Warunkiem skorzystania z pływalni jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Gierałtowice oraz potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje można otrzymać w kasie pływalni pod nr telefonu 32 44 00 470. Pływalnia Wodnik

4