Na Śląsku szaleje grypa. Tak wielu zachorowań nie było od… 10 lat!

0
616

Na Śląsku szaleje grypa.

W tym roku nasze województwo pobija niechlubny rekord – ilość zdiagnozowanych przypadków jest najwyższy od dziesięciu lat!

U 11 075 Ślązaków zdiagnozowano grypę w okresie od 1 do 7 października.

Z danych, które opublikował Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wynika, że tak źle nie było od dziesięciu lat.

Najgorzej jest w Chorzowie – 2923 przypadki i w Gliwicach – 2224 przypadki.

Służby sanitarne przypominają, by w okresie zwiększonego ryzyka zachorowania na grypę pamiętać o tym, by:

  • myć ręce po każdej wizycie w toalecie, przed jedzeniem, po kontakcie z żywnością, zwierzętami oraz po kontakcie z chorą osobą. Pamiętaj, że jest to najlepsza metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
  • nie zapominać o prawidłowej technice mycia rąk – myć je mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, rozprowadzając dokładnie po wszystkich powierzchniach dłoni i palców,
  • w przypadku braku dostępu do bieżącej wody np. w podróży używać chusteczek nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu,
  • podczas kichania i kasłania zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną, a w miarę potrzeby starać się oczyszczać nos z wydzieliny,
  • pamiętać, aby po zużyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła źródła zakażenia,
  • unikać dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększasz prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe,
  • wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywamy – nawet 3-4 razy dziennie przez 10 minut,
  • jeśli zaobserwujemy u siebie objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka) lepiej zostać w domu i unikać dużych skupisk ludzi, gdyż wirus łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby – warto jak najszybciej zgłosić się po pomoc lekarską.

 

 

materiał oparty na Meldunkach o grypie sezon 2017/2018 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach