NewsySport i rekreacja

MOSiR się chwali … i to się chwali

Pierwszym etapem na drodze do tej prestiżowej nagrody był udział w badaniu przeprowadzonym przez Krajową Sieć Konsultacyjną Liderów (KSKL) i wypełnienie ankiety nt: „Czym jest orlik dla społeczności lokalnej?”. W listopadzie br. ukazał się raport z przeprowadzonego badania, który w pozytywnym świetle przedstawił funkcjonowanie knurowskiego Orlika oraz działalność MOSiR Knurów. Fundacje zajmujące się tematyką funkcjonowania Orlików w naszym kraju doceniają działania Gminy Knurów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie na rzecz rozwoju i promocji Orlika oraz całą infrastrukturę Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych znajdującego się przy ul. Ułanów 8 i Al. Lipowej 12.

Kolejnym krokiem było zgłoszenie do konkursu „Super Orliki 2014”, którego celem jest wyróżnienie instytucji, organizacji i ludzi, dzięki którym Orlik i jego otoczenie stają się coraz lepsze, a korzystanie z nich z roku na rok popularniejsze. Wnioski konkursowe zostały wypełnione przez MOSiR w 5 kategoriach (Infrastruktura, Jednostka Samorządu Terytorialnego – Instytucja zarządzająca Orlikiem, Lokalne Media, Wydarzenie, Super Orlik) na 8 możliwych. W Polsce działa ponad 2500 Orlików, a pozytywnie rozpatrzonych zostało 197 wniosków konkursowych. 17 grudnia 2014 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Zwycięzcą i laureatem statuetki Super Orlika 2014 w kategorii Jednostka Samorządu Terytorialnego – Instytucja zarządzająca Orlikiem został Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie. Zaprojektowana przez uznanego rzeźbiarza Wojciecha Olecha statuetka jest prestiżową nagrodą rozpoznawalną w świecie sportu. Kryteria brane pod uwagę przez Kapitułę Konkursową przy ocenie tej kategorii to organizacja wydarzeń na Orliku, wpływ na jego promocję, innowacyjność i pomysłowość, kontakt z animatorami, rozbudowa Orlika i jego otoczenia oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych na rzecz Orlika. Jesteśmy dumni, że działalność Gminy Knurów i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na naszym Orliku została dostrzeżona, doceniona i wyróżniona przez uznane fundacje działające pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nagrodą, oprócz prestiżu i statuetki Super Orlika, była wizyta w profesjonalnym studiu telewizyjnym nC+ i udział Dyrektora MOSiR Knurów – Krzysztofa Stolarka wraz ze zwycięzcami innych kategorii,  w uroczystości wręczenia statuetek i  debacie podsumowującej konkurs oraz wskazującej potencjalne kierunki rozwoju Orlików w kolejnych latach.

timthumb (6)