KnurówNewsy

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Po zakończeniu prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego przez firmę TAURON na ulicy Dworcowej, Wolności i Klasztornej trwa aktualnie kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego.

Etap ten obejmuje ulice Jagiełły, Batorego, Kazimierza Wlk oraz Jana III Sobieskiego. Od jakiegoś czasu był wykładany kabel pod oprawy oświetleniowe, były więc pewne uciążliwości na ulicy Jagiełły i Batorego. Prace jednak posuwają się bardzo szybko i już są przygotowane fundamenty do zakotwienia słupów które pewnie lada moment zostaną zabudowane.

Zakres zadania obejmuje montaż opraw oświetleniowych (43 szt) wraz z wysięgnikami oraz przewodu NLK (188mb)

11659449_923350324384853_6384288088287569973_n2015-07-08 08.29.24 2015-07-08 08.29.21