KnurówNewsy

Miejskie dotacje na upowszechnianie sportu

Miejskie dotacje na upowszechnianie sportu.

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w obszarze sportu, turystyki i rekreacji oraz organizacji imprez i zawodów sportowych, osiem ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2016.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 146/BWP/16 z dnia 12.04.2016r. wybrano następujące projekty związane z upowszechnianiem sportu na terenie Gminy Knurów.

1. Bokserski Klub Sportowy „Concordia”, Knurów ul. Górnicza –
pięściarstwo – impreza sportowa – 9.000 zł

2. KS,,Concordia”,Knurów ul. Dworcowa 26 –
piłka nożna – impreza sportowa – 2.000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jedności Narodowej 5 – trójbój siłowy-impreza sportowa – 7.000 zł

4. S.S. Fight Club Knurów ul.Szarych Szeregów 2d/6 –
kickboxing – 10.000 zł

5. Klub Biegacza Endurance Solidarni Knurów ul. Ziętka 22b/3
– rekreacja biegowa – 1.500 zł

6. Knurowskie Towarzystwo Koszykówki Knurów ul. Jedn. Narodowej 5 – koszykówka – 4.000 zł

7. Akademia Piłki Nożnej Knurów ul. B. Prusa 13 –
piłka nożna-impreza sportowa – 2.000 zł

8. Amatorski Klub Biegacza Knurów ul. Michalskiego 27 –
rekreacja biegowa-impreza sportowa – 10.500 zł

Info : www.knurow.pl