KnurówNewsySport i rekreacja

Miejski Oddział WOPR w Knurowie rozpoczyna kurs przygotowujący

Z końcem roku można będzie podjąć nowe wyzwania. Miejski Oddział WOPR w Knurowie rozpoczyna kurs przygotowujący do egzaminów na stopień młodszego ratownika. Można jeszcze dołączyć do uczestników kursu i doskonalić swoje umiejętności.

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:

  • ukończyła 12 rok życia,
  • jest członkiem WOPR,
  • posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
  • dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun prawny),
  • posiada kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Zarząd Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Knurowie informuje, że kurs rozpocznie się w sobotę (12 grudnia) o godz. 18.00, na basenie krytym MOSiR
w Szczygłowicach. Należy mieć przy sobie strój kąpielowy oraz dane niezbędne do zarejestrowania uczestnika na kurs, a przede wszystkim numer PESEL.

Osoby, które chcą dołączyć do zapisanych już kursantów, powinny pojawić się przygotowane do zajęć w dniu rozpoczęcia. Wtedy dopełnimy wszelkich formalności – dodają przedstawiciele WOPR.

12294870_993167910736427_2145377666491151042_n