MBP we współpracy z Biblioteką Narodową od wielu lat realizuje Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Współpraca została określona poprzez Priorytet 1 tego Programu – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W 2018 roku przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Knurowie środki finansowe w wysokości 22 600 PLN na realizację powyższego zadania, jako dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.

Za powyższą kwotę zakupiono łącznie 933 pozycje, z czego 876 sztuk stanowiły książki, a 57 pozycji to audiobooki (książki mówione).

Info: Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie