Metropolia: Zmiany: bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po wybuchu wojny

0
381

Od 8 kwietnia zacznie obowiązywać zmieniona taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Zostały w niej uszczegółowione zapisy dotyczące bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.

Będą mogły z nich korzystać osoby, które przekroczyły granicę z Polską od dnia 24 lutego, kiedy rozpoczął się bestialski atak Rosjan na naszych wschodnich sąsiadów.

Uszczegółowienie zapisów taryfy pozwoli objąć pomocą te osoby, które uciekały z Ukrainy po wybuchu wojny wywołanej przez Rosjan.

Aby skorzystać z możliwości bezpłatnych przejazdów, obywatele Ukrainy, którzy znajdują schronienie w miastach i gminach GZM, podczas kontroli biletów zostaną poproszeni o okazanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

– ważnego paszportu ze stemplem wjazdowym,

– potwierdzenia otrzymania numeru PESEL lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Ukraińskie oraz przekroczenie granicy od dnia 24 lutego 2022 r.

Możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego, dotyczy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w gminach Metropolii oraz kilkunastu, które z nią bezpośrednio sąsiadują. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej https://rj.metropoliaztm.pl/.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz ewentualnych utrudnień na drogach można uzyskać dzwoniąc na infolinię ZTM, która pracuje przez 24 h na dobę, przez siedem dni w tygodniu: 800 16 30 30/ +48 42 291 04 05.

info: metropolia