Kultura i rozrywkaPilchowice

„KROSZONKA 2016”

REGULAMIN KONKURSU „KROSZONKA 2016”

Organizator:          Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom

Adresat konkursu:           Mieszkańcy Gminy Pilchowice
Kategorie wiekowe:        Dzieci (do 12 lat)

Młodzież (13-17 lat)

Dorośli (od 18 lat)

Prace zbiorowe

Miejsce składania prac: Zespół Szkół w Pilchowicach

ul. Świerczewskiego 1

44-145 Pilchowice

Termin składania prac: 20.03.2016 w godz. od 9:00 do 12:00
Rozstrzygnięcie konkursu:            20.03.2016 godz. 15:00
Odbiór prac:          20.03.2016 od 16:00

 

1. Tematyka konkursu:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kroszonki w dowolnej technice oraz formie plastycznej. Prace mogą być wykonane z różnych materiałów wskazujących na fantazję oraz pomysłowość ich twórców.

 

2. Celem konkursu jest:

 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Świąt Wielkanocnych;
 • upowszechnienie inicjatyw twórczych;
 • stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań.

 

3. Warunki konkursu:

 • Konkurs ma zasięg lokalny tzn. w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, a także dorośli, mieszkańcy Gminy Pilchowice.
 • Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni lub grupy.
 • Możliwa ilość kroszonek:
  1. dzieci, młodzież, dorośli – do 3 sztuk
  2. prace zbiorowe – bez ograniczeń

 

4. Prace, które mogą sugerować udział osób trzecich, np. dorosłych w pracach dziecięcych, spowodują, że Komisja nie będzie ich brała pod uwagę. Zależy nam na tym, by prace konkursowe zostały wykonane samodzielnie.

 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)

 

6. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

 

8. Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • dobór i wykorzystanie materiałów;
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość;
 • staranność wykonania;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

9. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kulturyw Pilchowicach.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć wybranych prac.

 

11. Prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy w dniu 20.03.2016 od godz. 16:00, następnie do 7 dni w Domu Kultury w Wilczy

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Formularz zgłoszeniowy

12109927_1004918009578301_6648035523286970501_o (1)