Kraj: Ważne zmiany w lipcu – umorzenie podatku od Tarczy Finansowej, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów oraz nowy program zdrowotny „Profilaktyka 40 PLUS”

0
563

Kolejne oszczędności dla firm. Dzięki decyzji rządu przedsiębiorcy zaoszczędzą nawet 10 miliardów złotych dzięki umorzeniom podatku od subwencji otrzymanych z Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju, nie będą musiały zwracać otrzymanych od rządu subwencji. Jeszcze w lipcu wejdą w życie przepisy, które umożliwią przedsiębiorcom korzystanie z tego rozwiązania. Także w lipcu rząd wdroży nowe rozwiązania w zakresie polityki zdrowotnej.

Od początku pandemii dla rządu priorytetowa była ochrona życia i zdrowia Polaków, ale też zabezpieczenie miejsc pracy. Udało się uratować gospodarkę, a dziś, choć walka z Covid-19 nadal trwa, mamy bardzo dobre prognozy na przyszłość.

Polski Ład – lepsze prognozy gospodarcze

5,4% wzrost gospodarczy dla Polski w przyszłym roku. To najnowsza prognoza agencji ratingowej Standard & Poor’s. Jest wyższa od poprzedniej, a pojawiła się niedługo po zaprezentowaniu Polskiego Ładu. – To dobra wiadomość, bo pochodzi od tych, którzy oceniają nas w sposób emocjonalnie niezaangażowany – zauważył premier Mateusz Morawiecki. –  Agencje ratingowe, instytucje finansowe, które wykorzystują dane z Polskiego Ładu do swoich modeli doszły do wniosku, że realizacja tego programu przełoży się na zdecydowanie wyższy wzrost gospodarczy – dodał premier.

Wzrost ma być wyższy, ale też zrównoważony wynika z najnowszego rankingu zrównoważonego rozwoju prezentowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym rankingu Polska awansowała z 23. na 15. miejsce na świecie. To kolejna dobra wiadomość, obrazująca lepszy stan polskiego gospodarki.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR – dodatkowe 10 mld złotych oszczędności dla firm

Polski Ład to przyszłość. Mamy dobre jej wizje m.in. dzięki temu, że w czasie pandemii udało się uratować miliony miejsc pracy dzięki wsparciu rządu dla przedsiębiorców. Jednym z narzędzi pomocy jest Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Do tej pory dzięki Tarczom 1.0 oraz 2.0 PFR przedsiębiorstwa otrzymały ponad 71 mld złotych pomocy w postaci subwencji.

Rząd już wcześniej zdecydował o umorzeniu subwencji otrzymanych w ramach pierwszej Tarczy. Do tej pory wydano blisko 190 tys. decyzji o umorzeniu na łączną kwotę 22,7mld złotych. Firmy mogą liczyć na umorzenie 75% subwencji, a te, które były najbardziej poturbowane przez koronawirusa – nawet na 100%. Na podstawie dotychczasowych decyzji szacujemy że, z 61 miliardów złotych udzielonego wsparcia z Tarczy PFR 1.0, łączna kwota umorzeń wyniesie ponad 40 miliardów złotych. Ale na tym nie koniec.

– Po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców rząd podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej z Tarczy PFR. Dzięki temu w kieszeniach przedsiębiorców zostanie dodatkowo nawet 10 mld złotych – poinformował premier Mateusz Morawiecki. –  Ta kwota zamiast do budżetu państwa pozostanie jednak na rachunkach polskich firm, umożliwiając im odbudowę swojej pozycji rynkowej i dalszy rozwój –  dodał szef polskiego rządu.

Ministerstwo Finansów jeszcze w lipcu dokona stosowanych zmian legislacyjnych i wyda rozporządzenie umożliwiające zwolnienie wartości umorzonej subwencji z podatku dochodowego.

Profilaktyka 40 PLUS – zadbaj o swoje zdrowie. Bez limitów do specjalistów

1 lipca to także ważny dzień z powodu zmian w polityce zdrowotnej:

  • od 1 lipca do końca bieżącego roku zostaną „uwolnione” limity finansowania wizyt w poradniach specjalistycznych. Nowe rozwiązanie pozwoli zwiększyć liczbę przyjmowanych pacjentów oraz skróci czas oczekiwania na wizytę;
  • od 1 lipca do końca bieżącego roku osoby powyżej 40. roku życia będą mogły skorzystać z pakietu badań profilaktycznych bez skierowania od lekarza w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Jak skorzystać z Profilaktyki 40 PLUS?

Pacjent będzie musiał wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Po przesłaniu ankiety, wygenerowane zostaną zlecenia na badania profilaktyczne. Pakiet „Profilaktyka 40 PLUS” będzie zawierał pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu oraz obwodu w pasie, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ocenę miarowości rytmu serca, a także badanie biochemiczne, w tym:

  • badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
  • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolnego profilu lipidowego,
  • określenie poziomu glukozy i kreatyniny,
  • badanie ogólne moczu oraz kwasu moczowego,
  • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
  • badanie w kierunku obecności krwi utajonej w kale (w przypadku występowania czynników ryzyka zachorowania na choroby metaboliczne i nowotworowe),
  • dla mężczyzn dodatkowo badanie w kierunku raka prostaty (PSA).

Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent, pobierze tę informację z systemu informatycznego. Ważne, aby mieć przy sobie dowód osobisty.

Jeśli pacjent nie może skorzystać z IKP, będzie mógł liczyć na wsparcie konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej.

Zachęcamy wszystkich do badań! To jedyny sposób na wczesne wykrycie chorób, które w początkowych stadiach mogą być niezauważone, m.in. schorzeń układu krążenia czy nowotworów, które są obecnie głównymi sprawcami zgonów Polaków.

Info: Kancelaria Premiera