InformacjeKraj

Kraj: Trwa składanie wniosków o świadczenie 300+

Przypominamy, że od 1 lipca przyjmowane są wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej, które wynosi 300 zł w ramach Programu Dobry Start. Jest to świadczenie, które przysługuje jednorazowo.

Wniosek o 300 plus może złożyć rodzic dziecka, które rozpoczyna rok szkolny. Świadczenie Dobry Start przysługuje bez względu na dochód – wnioski mogą składać wszyscy rodzice. 300 zł przysługuje na każde dziecko, które uczęszcza do szkoły. O dodatek może także wystąpić osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów, ale przysługuje uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wnioski o 300 plus obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składa się je drogą elektroniczną na trzy możliwe sposoby:

– za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
– przez bankowość elektroniczną,
– przez portal PUE ZUS.

Dodatek 300 plus jest składany raz w roku, a przyznane świadczenie jest jednorazowe. W 2022 roku wnioski o dofinansowanie do wyprawki szkolnej można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Jeśli zostanie on złożony do końca sierpnia to wypłata świadczenia nastąpi do końca września. Złożenie wniosku we wrześniu lub październiku oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia. Wypłata świadczenia następuje w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer konta.

Info: UM Zabrze / gov.pl