Kraj: Rząd ogłasza 100 dni solidarności w walce z COVID-19

0
1005

Podczas piątkowej konferencji prasowej Premier RP przedstawił plan i założenia na nadchodzące 100 dni, mające pozwolić łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska.

W ramach prac przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, które będą wprowadzane w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

– tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

– etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),

– kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Eksperci się wypowiedzieli, teraz czas na Ciebie! Weź udział w konsultacjach społecznych. Weź udział w konsultacjach społecznych. Uwagi do aktów prawnych – są dostępne w formie PDF na samym dole tego artykułu – wysyłaj na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

– Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym – utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracona zostanie jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. W przestrzeni publicznej istnieje także obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu należy zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

– Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia – przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

– Przemieszczanie się – dystans 1,5 m od innych osób;
ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

– Wydarzenia kulturalne i kina – działalność zawieszona

– Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

– Kult religijny – ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

– Zgromadzenia i spotkania – w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób;.
Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

– Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji

– Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie online

– Parki rozrywki – działalność zawieszona

– Edukacja – nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

– Sklepy i galerie handlowe – ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2

– Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

– Hotele – działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

– Gastronomia – wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

– Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

– Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona

– Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe -bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych
W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Rozuźniane będą również panujące restrykcje.

Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA
(Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.)

– Przemieszczanie się – dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

– Wydarzenia kulturalne i kina – 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

– Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

– Kult religijny – ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

– Zgromadzenia i spotkania – w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

– Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji

– Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie online

– Parki rozrywki -działalność zawieszona

– Edukacja – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

– Sklepy i galerie handlowe -ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

– Hotele – działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

– Gastronomia -wyłącznie na wynos i na dowóz

– Salony fryzjerskie i kosmetyczne -funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

– Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona

– Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA
(Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.)

– Przemieszczanie się – brak ograniczeń

– Wydarzenia kulturalne i kina – 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

– Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

– Kult religijny – ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

– Zgromadzenia i spotkania – w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

– Wesela, komunie i konsolacje – ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

-Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie online

– Parki rozrywki – ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

– Edukacja – nauczanie hybrydowe

– Sklepy i galerie handlowe – ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

– Hotele – działalność bez ograniczeń

– Gastronomia – otwarte w g. 6:00 – 21:00

– Salony fryzjerskie i kosmetyczne – brak ograniczeń

– Siłownie, kluby fitness i aquaparki – siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2; aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

– Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA
(Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.)

– Przemieszczanie się – brak ograniczeń

– Wydarzenia kulturalne i kina – 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

– Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 100% liczby miejsc siedzących, albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

– Kult religijny – ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2

– Zgromadzenia i spotkania – w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

– Wesela, komunie i konsolacje – ograniczenie liczby gości – max. 100 osób
– Targi i wydarzenia – ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

– Parki rozrywki -ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

– Edukacja – nauczanie hybrydowe

– Sklepy i galerie handlowe – działalność bez ograniczeń

– Hotele – działalność bez ograniczeń

– Gastronomia – działalność bez ograniczeń

– Salony fryzjerskie i kosmetyczne – działalność bez ograniczeń

– Siłownie, kluby fitness i aquaparki – siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2; aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

– Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą
Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, którzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób:

– w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
– po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
– po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Ważne! Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji.

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-COVID-19-i-wyzdrowiales-oddaj-osocze

Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

– Dystans
– Dezynfekcja
– Maseczka
– Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
– Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.

Konsultacje projektów rozporządzeń – terminy
Projekty rozporządzeń poddane zostaną konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl

– uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI] – uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej – można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI] – uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Info:gov.pl