Ciekawostki z ...InformacjeKraj

Kraj: Ruszyła X edycja projektu Zielona Ławeczka

Zielona Ławeczka to ogólnopolski projekt grantowy dla mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Projekt ma umożliwić zmianę zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławką.

Celem projektu Zielona Ławeczka jest zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji oraz budowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Projekt adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub jednostki samorządu terytorialnego w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Zespół sąsiedzki zgłaszający projekt musi składać się z grupy co najmniej 5 osób, która stara się zaangażować społeczność sąsiedzką oraz zarządcę terenu.

W projekcie można zdobyć grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu np. domków dla owadów.

Maksymalna wysokość grantu to:
• 3000 zł na miniogrody z obiektami mikroretencji;
• 2500 zł na miniogrody bez tych obiektów.

Pula grantów wynosi 45 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
• Zarejestrowanie zespołu sąsiedzkiego na stronie projektu od 1 lutego do 19 marca 2024 roku przez lidera zespołu sąsiedzkiego;
• Przesłanie kompletnego wniosku do 26 marca 2024 roku.

Wnioski będą ocenianie przez komisję sędziowską składającą się z eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska SGGW oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: www.zielonalaweczka.pl