InformacjeKrajKronika policyjna

Kraj: Piłeś, nie jedź! Od dzisiaj możesz za to stracić samochód!

14 marca weszły w życie przepisy, które umożliwiają konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom. Nadal nie ma jednak aktów wykonawczych, które umożliwiałyby nakładanie tego typu kar.

Obecnie zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego każdy kto, prowadzi pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Od 14 marca doszła jeszcze jedna dotkliwa kara. Zgodnie z nowymi przepisami sąd orzeka utratę auta, jeśli kierowca zostanie przyłapany na jeździe z zawartością alkoholu w organizmie wynoszącą co najmniej 1,5 promila lub 0,75 mg/dm sześciennym w wydychanym powietrzu.

W sytuacji, kiedy kierowca nie jest jedynym właściciel pojazdu, na przykład jechał autem służbowym czy leasingowanym, auto nie zostanie zabrane, lecz kierowca będzie musiał zapłacić karę finansową równą wartości pojazdu. Za równowartość uznaje się wartość samochodu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie jej braku średnią wartość rynkową.

W przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy z wysokim stężeniem alkoholu policja dokona konfiskaty pojazdu. Samochód przewożony jest na parking depozytowy. Następnie prokurator podejmuje decyzję o zabezpieczeniu, a w następnie sąd orzeka jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa.