Kraj: Opublikowano raport najbogatszych i najbiedniejszych gminy w Polsce w 2022 roku

0
382

Kraj: Opublikowano raport najbogatszych i najbiedniejszych gminy w Polsce w 2022 roku

Najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim – tak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na rok 2022 wskaźnik dochodów wynosi tam 29 704 zł. Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowały się Kobierzyce (woj. dolnośląskie) ze wskaźnikiem 8125 zł a ostatnie miejsce na podium zajęła gmina Rząśnia (woj. łódzkie) z wynikiem 7384 zł. Najniższe wpływy z podatków odnotowała gmina Potok Górny w woj. lubelskim (524 zł).

Knurów w tym zestawieniu znalazł się na 631 miejscu ze wskaźnikiem wynoszącym 1901 zł. Wyżej od Knurowa znaleźli się jego najbliżsi „sąsiedzi”: Gierałtowice (116 miejsce), Gliwice (156 miejsce) oraz Pilchowice (423 miejsce). Gmina Czerwionka-Leszczyny natomiast w rankingu uplasowała się na 866 pozycji.

Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2020 r. (według stanu na 30 czerwca 2021 r.). Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.

Otrzymanie subwencji lub ewentualna wpłata do budżetu państwa jest wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla kraju, która wynosi 2 122 zł. Poniżej tej średniej znalazło się 2037 na 2477 gmin w Polsce.

Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

AW
Źródło: samorzad.pap.pl
Fot. Canva