Kraj: Od nowego roku szkolnego będą testy sprawnościowe na lekcjach wychowania fizycznego

0
172

Wraz z nowym rokiem szkolnym w podstawie programowej wychowania fizycznego zajdą zmiany. Resort edukacji wprowadza nowy mechanizm monitorujący sprawność fizyczną uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych. Mowa o obowiązkowych testach sprawnościowych, które będą się odbywać między marcem a kwietniem, a jego wyniki będą rejestrowane w nowym systemie teleinformatycznym.

W sierpniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o sporcie i w Prawie oświatowym. Nowe przepisy uruchamiają m.in. program „Sportowe talenty”, który będzie gromadził między innymi wyniki testów sprawnościowych uczniów. Takie testy będą odbywały się każdego roku szkolnego i będą obowiązkowe. Jest projekt edukacyjno – sportowy, zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem programu jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów oraz zdiagnozowanie poziomu sprawności dzieci w polskich szkołach.

Testy sprawnościowe będą się składały z: biegu 10 razy po 5 metrów (pomiar zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych), 20-metrowego, wytrzymałościowego biegu wahadłowego, wykonywanego według protokołu dla testu Eurofit (pomiar zdolności wytrzymałościowych w biegu), podporu leżąc przodem na przedramionach, plank (deska – pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała), skoku w dal z miejsca (pomiar skoczności i siły). Wyniki testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z wychowania fizycznego.

Wprowadzenie powszechnych testów sprawnościowych na lekcjach WF, analiza danych i przygotowanie odpowiednich programów społecznych, to reakcja na niski poziom aktywności fizycznej wśród uczniów. Według Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, w Polsce nadwaga lub otyłość występują u 12% chłopców i 10% dziewcząt u dzieci w wieku przedszkolnym oraz u 18% chłopców i 14,3% dziewcząt w szkole podstawowej i średniej.

Fot. Canva