InformacjeKraj

Kraj: Jedna godzina religii w tygodniu? Biskupi protestują

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace nad redukcją liczby godzin lekcji religii w szkole. Minister Barbara Nowacka poinformowała, że będzie to jedna godzina tygodniowo. Dodała, że w tym wymiarze godzin lekcje religii odbywać się będą się od 1 września 2025 roku.

Nowacka podkreśliła, że niedługo pojawi się rozporządzenie ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, które umożliwi organizowanie lekcji religii w grupie międzyklasowej. Minister zaznaczyła, że „w wyniku dialogu” resort zgodził się na korektę w rozporządzeniu, zgodnie z którą pierwotne założenie, żeby łączyć w grupy w ramach klas: 1-3, 4-8 w szkole podstawowej, zostało zamienione na łączenie w ramach klas: 1-3, 4-6 i 7-8.

Zmiany mogłyby przynieść dodatkowe środki finansowe, które pomogłyby przy reformowaniu edukacji. Zdaniem Nowackiej, proponowane zmiany są „uderzeniem w interes finansowy Kościoła” – „Kościół się przyzwyczaił, że wszystko ma, że politycy są na rozkaz, że jeżeli chcą dostać pieniądze, dotację, subwencję, granty – wszystko jest dla nich. Natomiast my chcemy rozdziału Kościoła od państwa. Chcemy traktować Kościoły z całym szacunkiem i zrozumieniem. Dlatego konieczny jest dialog, konieczne jest porozumienie i jak najlepsza organizacja zajęć również religii w szkołach, bo tego wymaga od nas Konkordat” – powiedziała Minister Edukacji.

Nowacka jednocześnie zastrzegła, że nie zgadza się z tym, że uczniowie mieli więcej religii niż biologii, chemii i fizyki razem wziętych.

Przeciwko proponowanym zmianom są biskupi oraz sami rodzice. Ci pierwsi podkreślają, że lekcja religii w szkołach publicznych obecna jest w 23 krajach Europy i jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. Apelowali o uwzględnienie woli rodziców, którzy posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. Zdaniem duchownych zapowiadane zmiany „są krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze”.

Biskupi namawiają do szerokiego sprzeciwu wobec zakładanych zmian w lekcji religii.

„Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania” – apeluje Episkopat Polski.

Źródło: PAP / Biuletyn Informacji Publicznej RPO / Edukacja RP
Fot. Oświata w Knurowie