Ciekawostki z ...InformacjeKraj

Kraj: E-papierosy tylko dla osób pełnoletnich?

Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, ogłosiła planowane wprowadzenie zakazu używania e-papierosów bez nikotyny dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Nowa regulacja ma wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2025 roku. Minister Leszczyna podkreśliła, że projekt ustawy wymaga co najmniej trzymiesięcznego okresu na notyfikację w Komisji Europejskiej, co jest koniecznym krokiem w procesie legislacyjnym.

Decyzja ta wynika z rosnących obaw o zdrowie młodzieży, która coraz częściej sięga po e-papierosy. Choć e-papierosy bez nikotyny są postrzegane jako mniej szkodliwe, badania wskazują, że ich używanie może prowadzić do nawyku palenia oraz negatywnie wpływać na zdrowie układu oddechowego. Wprowadzenie zakazu ma na celu ochronę młodych ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Minister Leszczyna zaznaczyła, że projekt ustawy musi przejść proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, co może potrwać co najmniej trzy miesiące. Procedura ta jest konieczna, aby upewnić się, że nowe przepisy są zgodne z prawem unijnym i mogą być wdrożone bez przeszkód.

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim prewencję zdrowotną. Z badań wynika, że młodzież, która używa e-papierosów, częściej sięga później po tradycyjne papierosy. Zakaz ma zatem na celu nie tylko ochronę przed bezpośrednimi skutkami zdrowotnymi, ale również przed rozwinięciem nawyku palenia w przyszłości.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, co piąty sprzedawany na świecie papieros to jednorazowy e-papieros smakowy. Z raportu Centrum Monitorowania Rynku wynika, że wartość sprzedaży „jednorazówek” w Polsce sięga 2 mld zł. Z kolei z badania CBOS wynika, iż przed 18. rokiem życia, co czwarta osoba deklaruje używanie elektronicznych papierosów i alternatywnych wyrobów.

Info: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *