Kraj: BĘDĄ DZWONIĆ PRAWDZIWI ANKIETERZY, JEDNAK TRZEBA BYĆ CZUJNYM

0
509

BĘDĄ DZWONIĆ PRAWDZIWI ANKIETERZY, JEDNAK TRZEBA BYĆ CZUJNYM

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny – od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.

Badanie kontrolne zajmie około 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

ję służbową ze zdjęciem (zdjęcie wzoru) oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy zadzwonić do właściwego urzędu statystycznego.

Warto być czujnym, a wszelkie budzące naszą wątpliwość sytuacje potwierdzać przed dokonaniem określonej czynności.

Więcej informacji na stronie: Głownego Urzędu Statystycznego