KnurówNewsy

Konsultacje w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Knurów na lata 2015-2020

Szanowni Mieszkańcy Knurowa

Samorząd Miasta Knurów rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Knurów. Strategia ta będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta na co najmniej najbliższe 5 lat. Nowa strategia powinna w możliwie największym stopniu odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz spełniać ich oczekiwania. Dlatego tak ważny jest, udział mieszkańców Knurowa w procesie opracowania tego dokumentu. Prosimy zatem o odpowiedzi na pytania: w jakim kierunku ma rozwijać się Knurów, jakie potrzeby oraz problemy jej mieszkańców są najistotniejsze.
Chcielibyśmy również poznać Państwa propozycje dotyczące projektów oraz inwestycji, których realizacja pozwoli poprawić jakość życia w mieście oraz podnieść jego atrakcyjność gospodarczą.
W tym celu przygotowana została ankieta, której zadaniem jest zebranie opinii mieszkańców na temat rozwoju Knurowa. Jej wyniki zostaną wykorzystane w pracach planistycznych nad nowym dokumentem Strategii Rozwoju Miasta, ukierunkowującym wydatkowanie środków budżetowych w najbliższych latach.
W związku z powyższym zapraszamy do włączenia się w proces kształtowania przyszłości miasta i wypełnienie przygotowanej ankiety. Z góry Państwu dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Wykonawcą zadania przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Knurów, na zlecenie Urzędu Miasta Knurów, jest Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w wersji elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@kreatywnyslask.pl lub ua@knurow.pl , lub w wersji papierowej do sekretariatu szkoły (ankiety przekazane uczniom w szkole), lub Urzędu Miasta Knurów (ul. Niepodległości 7 pok. 3).
Ankietę można pobrać ze strony www.kreatywnyslask.pl orazwww.knurow.pl

info: knurow.pl

main4