Czerwionka-Leszczyny

Konkurs regionalny „Jesteśmy stąd”

31 marca w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym„Promyczek” w Czerwionce – Leszczynach odbył się V Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Regionalny „Jesteśmy stąd”.

„Celem wydarzenia jest rozwijanie aktywności społecznej i budzenie potrzeby wiedzy o miejscu, w którym się urodziliśmy i żyjemy,budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i kultury śląskiej, wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i pozytywnej motywacji zmierzającej do kultywowania tradycji śląskich, ukazanie piękna sztuki śląskiej – muzyki, gwary, stroju śląskiego” – mówią nauczycielki Przedszkola nr 1 Maria Gilga i Joanna Wieczorek.

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 placówek przedszkolnych z Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny:

Przedszkole w Bełku,

Prywatne Niepubliczne Przedszkole Karolinka

Przedszkole w Stanowicach

Przedszkole nr 3 im. J. Korczaka,

Przedszkole nr 6 Pod Jarzębiną,

Przedszkole nr 7 Skarbnikowa Willa,

Przedszkole nr 8 „Krasnala Hałabały”,

Przedszkole Nr 10 im Juliana Tuwima,

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy,

Przedszkole Nr 1

z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek”.

„Wszystkie zespoły zostały profesjonalnie przygotowane. Poziom konkursu był bardzo wysoki” – podkreśla Monika Sobieska, dyrektor Przedszkola nr 1, zwracając uwagę, że edukacja regionalna jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania. Umożliwia poznanie najbliższego otoczenia, regionu jużw przedszkolu, kiedy to dziecko nabywa nowych wiadomości, doświadczenia. Treści z zakresu edukacji regionalnej kształtują poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej). Edukacja regionalna pozwala dzieciom poznać tradycje i zwyczaje śląskie kultywowane w ich rodzinach.

Popisy uczestników oklaskiwali Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik oraz dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska. W zorganizowanie konkursu włączyło się także KGW z Czuchowa.

Za swoją wiedzę, zaangażowanie i rywalizację połączoną z dobrą zabawą wszystkie zespoły nagrodzono upominkami, na dzieci czekał także słodki poczęstunek. Organizatorzy konkursu złożyli również podziękowania wychowawcom i dyrektorom przedszkoli, które włączyły się do wspólnej zabawy.

Organizatorzy składają także podziękowania:

ZNP w Czerwionce- Leszczynach
p. Ewie Skudrzyk
p. Annie Bywalec
p. Arkadiuszowi Olborskiemu
POLHO-Czerwionka-Leszczyny

za pomoc podczas organizacji tego przedsięwzięcia.

konkurs01