Pilchowice

Konkurs na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Pilchowice

Konkurs na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice z dnia 27 kwietnia 2017 r na stanowiska w :
– Zespół Szkół w Pilchowicach
– Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy
– Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy
– Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy

DO POBRANIA