KnurówNewsy

Kolejna debata o bezpieczeństwie w naszej gminie

Kolejna debata o bezpieczeństwie w naszej gminie – KP Knurów

Na zaproszenie komendanta podinspektora Janusza Słowińskiego przybyli na to spotkanie do sali konferencyjnej knurowskiego Komisariatu mieszkańcy, przedstawiciele Straży Miejskiej, MOPS -u, był również przedstawiciel Rady Miasta Paweł Szkatuła.
Dyskusja miała na celu wytypowania miejsc szczególnie niebezpiecznych, które stanowią szczególne zagrożenie.
Każdy z uczestników otrzymał ankietę aby wytypować różne zagrożenia oraz wskazać sposób stworzenia mapy zagrożeń.
Nie tylko więc uczestnicy koncentrowali się na przestępstwach i wykroczeniach ale także na innych zagrożeniach związanych np. z ruchem drogowym, zagrożeniami pożarowymi z rozbudową monitoringu itd.
Mapa zagrożeń prawdopodobnie będzie miała formę graficzną i opisową, można będzie ją z pewnością znaleźć na stronach internetowych. Wchodząc na historie przestępcze będzie można więc się dowiedzieć np. w jakim rejonie zaznaczonym na czerwono jest najwięcej rozbojów np. w marcu. Spotkań na temat budowania mapy zagrożeń ma być więcej. Sam pomysł nie jest nowy bo mapy zagrożeń już są budowane od 2007 roku nie miało to jednak takiej formy jak teraz. Opierało się to wszystko na patrolowaniu zagrożonych miejsc, analizie stanu bezpieczeństwa i przekazywania meldunków przez komendantów. Gdy zagrożenie było większe można było się ubiegać o dodatkowe siły wsparcia.

12711063_1034322839954267_4010685828664707955_o 12244261_1034323196620898_5628207427103780567_o 12698596_1034323023287582_4288856437146461699_o 10644301_1034323019954249_133538838049649719_o 12697067_1034322893287595_3859498763389104671_o